Doelstelling

Start "Stichting Lieke Wil Leven" dd. 18-01-2013

Met familieleden en vrienden hebben wij de stichting Lieke Wil Leven opgericht. Deze stichting heeft zich ten doel gesteld de financiële middelen te genereren om de reis, het verblijf en zodoende de behandeling van Lieke in Amerika te realiseren.
Het gezin zal ongeveer een half jaar verblijven in Philadelphia, waardoor werken niet mogelijk zal zijn voor Lieke haar ouders gedurende deze periode. Daarnaast kunnen ook bijkomende kosten zoals medicatie vergoed worden.
Om dit mogelijk te maken is er een bedrag van circa € 75.000 nodig. Hiervoor is de stichting volledig afhankelijk van giften, donaties en steun van zowel particulieren als bedrijven. Zelf zal de stichting ook meerdere akties op touw zetten en daar waar mogelijk spontane akties supporten en voorzien van informatie.
Mocht om welke reden dan ook de reis geen doorgang kunnen vinden, of wordt er meer geld bijeengebracht dan nodig mocht blijken. Dan zal dat bedrag op verzoek van de ouders van Lieke, geschonken worden aan stichting Villa Joep en stichting KiKa. Deze organisaties financieren onderzoek naar neuroblastoom en kinderkanker, om nieuwe behandelingen te ontwikkelen en meer kinderen te genezen en een toekomst te geven.

Stichting “Lieke Wil Leven”  dd. 04-03-2013

Dankzij het reeds bijeengebrachte bedrag en de akties die nog komen, kunnen Lieke en haar familie nu zeker naar Amerika.

Stichting 'Lieke Wil Leven' heeft geen streefbedrag meer, maar gaat door met het werven van fondsen om de volgende redenen:

  • Zou Lieke om welke reden dan ook moeten stoppen met de behandeling in Amerika, wil de Stichting de mogelijkheid open houden voor een eventuele vervolgbehandeling van Lieke in Greifswald. Zie onder neuroblastoom.
  • Zoveel mogelijk geld in te zamelen voor andere stichtingen voor vernieuwend onderzoek en andere activiteiten op het gebied van kinderkanker.

Statutair is vastgelegd dat overgebleven fondsen worden aangewend voor eventuele vervolgbehandelingen en worden uitgekeerd aan stichting Villa Joep en stichting KiKa.

Daarom kunnen en zullen tot aan het vertrek naar Amerika akties georganiseerd en gesteund worden en alle lopende akties na het vertrek naar Amerika gewoon door gaan.

Vanaf deze plek willen wij iedereen danken voor de getoonde inzet, de gedane donaties, de zorg voor het reeds behaalde resultaat en de nog lopende akties.

Het gevecht van Lieke mag en zal niet voor niets zijn!

Het Bestuur
                                                                                                                                HOME